För privatperson

Registrera din enhet och få en översikt av ditt system

Samlad översyn av din anläggning

När du registrerar din anläggning på Stand By Me så får du tillgång till all service och underhållshistorik av din anväggning. Du ser vad och när din anläggning har underhållits eller reparerats.

Enkel kontakt med din servicepartner

Din installatör tilldelas automatiskt rollen som din service partner. Denne har en total överblick av just din installation och han vet vad som är optimalt just för ditt system. Du behöver inte hålla ordning på fakturor eller telefonnummer om du i framtiden behöver service av din anläggning då du hittar uppgifterna här. I händelse av behov av uppdatering av ditt systems programvara så vet vi exakt om just ditt system är i behov av det.

Planerat underhåll

Daikin rekommenderar att din anläggning sköts enligt ett periodiskt schema för att säkerställa en optimal drift. När du registrerar dig på Stand By Me så kommer vi att föreslå service på din anläggning när behov föreligger. Din installatör samt du kommer att få ett mail med förslag om att serva anläggningen.

Vad är fördelarna ?

  • Samlad översyn av din anläggning
  • Enkel kontakt med din servicepartner
  • Planerat underhåll

Gratis !